Mikael Stigendal

 • Inflationen och kapitalismens tillstånd
  Vad beror de senaste årens inflation på? Det försöker jag förklara i denna artikel, publicerad av Arena Essä. Inflation uppstår när pengar minskar i värde. Det innebär att samma summa pengar inte räcker till att köpa lika mycket t ex … Fortsätt läsa
 • Amazonabarnens rikedomar
  Mycket har skrivits om barnen i Amazonas djungel som mot alla odds lyckades överleva 40 dagar och 40 nätter. Jag ska inte här upprepa alla detaljer i historien utan istället uppmärksamma den rikedom som gjorde att barnen klarade sig. Och … Fortsätt läsa
 • Segregationens andra sida
  Segregation består per definition av två sidor, ofta vinnare och förlorare som bor på olika håll i en stad. Inom politiken och media, men också inom forskningen uppmärksammas så gott som alltid förlorarsidan. Ändå är vinnarsidan ett minst lika stort … Fortsätt läsa
 • The world’s scariest economist?
  Edited and translated version of article in Swedish, published here. Mariana Mazzucato is a professor at University College London in ”Economics of Innovation and Public Value”. She has become one of the world’s most influential economists. At least that’s how … Fortsätt läsa
 • Börjar tiden bli mogen för en ny Napoleon?
  Donald Trump lyckades inte med sitt försök till statskupp den 6 januari 2021 men det gjorde däremot den franska republikens förste president, Louis Bonaparte. Året var 1851 och det är visserligen länge sen men det finns intressanta likheter. Det kan … Fortsätt läsa
 • Konjunkturen – varför är det ett viktigt begrepp?
  Det finns gott om skäl att vara orolig för hur det ska gå med världen. På TV har vi sett bilder på storbränderna under sommaren 2022 i södra Europa och USA. Klimatforskarna släpper ständigt nya rapporter om hur illa ställt … Fortsätt läsa
 • Forskare: politiken har ökat klyftorna
  Artikel i Helsingborgs Dagblad den 26 juli 2022 av Truls Nilsson och Jennie Lorentsson. Artikelförfattarna bad mig ta ställning till statistik om två områden i Helsingborg, Laröd och Drottninghög. Dessa två områden är tydligt segregerade i förhållande till varandra. Segregation … Fortsätt läsa
 • Ung och kompetent – inte alltid tillräckligt
  Artikel i tidningen Arbeidsliv i Norden den 21 april 2022 av Fayme Alm. Organisationen NU – Nolla Utanförskapet gör en viktig insats. Det har säkert många enskilda ungdomar glädje av. Men det tacklar inte orsakerna till deras utanförskap. Det är … Fortsätt läsa
 • Integration – en fråga för oss alla
  Debatten om integration är så ensidig. Den har under lång tid handlat mest om nyanlända, de som ska integreras. Denna ensidighet har inget stöd i Nationalencyklopedin där integration definieras som ”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet … Fortsätt läsa
 • Om samhällsorientering på Bokmässan
  I september 2021 deltog professorn i statskunskap Erik Amnå och jag i ett panelsamtal på Bokmässan tillsammans med Else-Marie Hallqvist, skolledare i Göteborg. Moderator var Inger Bergendorff, undervisningsråd vid Skolverket. Anledningen var vår bok Samhällsorientering – för en hållbar integration, … Fortsätt läsa
 • Värdet av ett klassbegrepp
  (for English, see below) Min artikel “Värdet av ett klassbegrepp”, publicerad av Arkiv och som kan laddas ner här, tar sitt avstamp i klassanalysen storhetstid 1970-85 då alla klassbegrepp var förankrade i Marx’ värdeteori. Det gjordes dock efterhand olika tolkningar … Fortsätt läsa
 • Culture, Politics and the Economy: From a Happy to an Awkward Relationship
  30th of April, 2020 Published here by International Karl Polanyi Society At the Albert Hall in London, the brass band from a mining town in Yorkshire has just won the national competition. The band leader is giving a speech but … Fortsätt läsa
 • Byt ut konstruktivismen mot kritisk realism
  (publicerad i Skola & Samhälle den 6 februari 2020) Konstruktivismen ger ingen bra grund för skolans kunskapssyn. Samtidigt är den filosofi som Wikforss föreslår för skolan i sin bok Alternativa fakta inte heller en framkomlig väg. Mikael Stigendal pekar istället … Fortsätt läsa
 • Därför förlorade Labour valet i december
  Under tio år har konservativa regeringar i Storbritannien tryckt ner människor i skorna med sin åtstramningspolitik. Visst borde väl då en majoritet av britterna längta efter en annan politik? En sådan politik erbjöds också av Labour, kanske den mest hoppfulla … Fortsätt läsa
 • Recension av bok om segregation
  Jonas Lindström har skrivit en bok om segregation. Den har jag recenserat i tidskriften Arkiv och recensionen kan laddas ner här.
 • Ungdomar – problem eller potential?
  Jonas Alwall och jag har skrivit ett kapitel till antologin ”Drömmar och röster : en antologi om barns och ungas livsvillkor”. Antologin publicerades i november 2019 och vårt kapitel heter ”Ungdomar – problem eller potential?”. Vi tar vår utgångspunkt i … Fortsätt läsa
 • EuroMemo i Paris 2019
  In September 2019, the EuroMemo Group had its annual conference, this time in Paris. I presented a paper at the conference which draws on my work as a researcher in the project called “Model for including social benefits in investment … Fortsätt läsa
 • Globaliseringens vinnare och förlorare
  Den 31 januari 2019 höll jag en föreläsning på Ungdomens Hus i Malmö om globaliseringens vinnare och förlorare. Tillställningen arrangerades av Möllevångens & Triangelns S-föreningar i samarbete med ABF Malmö. Vad kan vi göra åt den växande ojämlikheten? Det var … Fortsätt läsa
 • Founding transdisciplinary knowledge production in critical realism
  New publication, available from here: This article explains the implications and benefits of founding transdisciplinary collaborations of knowledge production in critical realism. We call such equal partnerships of researchers and practitioners knowledge alliances. Drawing on the distinction between the referent … Fortsätt läsa
 • Aiming at Social Cohesion in Cities to Transform Society
  New article (August 2018) in Integrating Human Health into Urban and Transport Planning by Mark Nieuwenhuijsen and Haneen Khries (Eds.) However one defines social cohesion – and several alternatives will be presented in this chapter – it does not characterize … Fortsätt läsa
 • Combatting the Causes of Inequality Affecting Young People Across Europe
  In April 2018, I published a book with the above title. It is based on the project Citispyce. More information on that project is available here. The book has been published by Routledge and described there like this: Inequality is … Fortsätt läsa
 • Klass i Malmö
  I mars publicerade jag min rapport En fråga om klass i framtidsstaden Malmö, vilken ingår i projektet ”Klass i Sverige”. Mer information om projektet och publiceringen av min rapport finns här. Rapporten blev kommenterad i SDS av Heidi Avellan. Det … Fortsätt läsa
 • Act.Now in Vienna, 29-30 January 2018
  Act.Now is an initiative taken in the wake of the refugee crisis in 2015. It was set up as an enterprise, acting internationally but based in Vienna. The first international conference was held in Vienna in 2016 and since then … Fortsätt läsa
 • Lectures in Vienna
  In the second week of January, I was invited by professor Andreas Novy at Vienna University of Economics and Business to give two lectures. The audience at the first one were master students. The lecture, with the title Social Innovations … Fortsätt läsa
 • Delegationen mot segregation (Delmos)
  I juni 2016 presenterade regeringen ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation. Det beslutades att en statlig myndighet med namnet Delegationen mot segregation skulle inrättas för att i samverkan med kommuner, landsting, regioner, myndigheter, forskare och organisationer i det civila samhället … Fortsätt läsa
 • RE-InVEST
  RE-InVEST is a EU-project, funded by Horizon, which, according to its web page, “aims to contribute to a more solidary and inclusive EU, through an inclusive, powerful and effective social investment strategy at EU level. Moreover, the project itself adopts … Fortsätt läsa
 • EUROCITIES Social Affairs Forum (Oct 2017)
  On 25 October 2017, I was invited to give a key-note speech at the conference in Gothenburg of EUROCITIES Social Affairs Forum. I have enclosed two emails below from the coordinator from EUROCITIES as I think she explains the event … Fortsätt läsa
 • Lesvos conference (July 2017)
  From 2 to 6 July, I was invited to the International Conference on “Making space for socio-spatial and socio-ecological justice in research and action strategies” taking place in the context of the INDIGO research project. The conference was held in … Fortsätt läsa
 • Nationell valideringskonferens (maj 2017)
  Den 10 maj föreläste jag i Karlskrona på den nationella konferensen om validering. Så här beskrevs syftet med konferensen: ”Fokus är riktat mot hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret … Fortsätt läsa
 • Boot camp for Nordic Youth Workers (May 2017)
  In May 2017, I was invited to give a lecture in Stockholm at a conference within the project Boot camp for Nordic Youth Workers. The project is run by an Icelandic organisation, FFF, with Fritidsforum, Föreningen Norden and Finnish Setlementtiliitto … Fortsätt läsa
 • Det jag ville att Stefan Löfven skulle prata om under Almedalsveckan 2016
  Jag ville att Stefan Löfven skulle prata om frihet. Det skrev jag en artikel om. Den publicerades i SDS och kan laddas ner här. Med artikeln ville jag problematisera begreppet frihet och försöka bidra till att vrida det ur händerna … Fortsätt läsa
 • Samhällsgränser
  Jag har skrivit en ny bok. Den heter “Samhällsgränser. Ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö” och ges ut på Liber. Evelina Lindén har skrivit en artikel om boken på MAH:s hemsida här. Boken har tre syften. För … Fortsätt läsa
 • EuroMemorandum 2016
  EuroMemo Group (The European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe) är ett nätverk av främst ekonomer från olika håll i Europa som har funnits sen 1995. Varje år samlas man till en konferens där många paper diskuteras. Det … Fortsätt läsa
 • Vad lär sig eleverna om samhället?
  I februari fick jag en artikel publicerad i nättidskriften Skola och Samhälle. Artikeln finns att läsa här. I artikeln menar jag att dagens skola måste bli mycket bättre på att koppla innehållet i undervisningen till de grundläggande samhällsförändringar som har … Fortsätt läsa
 • Believing in young people
  I want to tell you the story about Ammar al-Shahbander. He was killed by a car bomb in Bagdad on 2 May 2015. You can read about it here. In 1998, I was funded by the URBAN programme to lead … Fortsätt läsa
 • En av Malmökommissionens inspiratörer blir hedersdoktor
  En av årets hedersdoktorer på Malmö Högskola heter Bob Jessop, professor i sociologi vid Lancaster University. Han är en av de främsta företrädarna för det vetenskapliga perspektiv som har kallats Kulturell Politisk Ekonomi (KPE). Detta perspektiv återanknyter till en klassisk … Fortsätt läsa
 • Kommunstyrelsens beslut om Malmökommissionens förslag
  Idag har kommunstyrelsen i Malmö tagit beslut om Malmökommissionens förslag. Dagens Vetandets Värld i P1 har också ägnats åt detta. I programmet intervjuas Sven Olof Isacsson, Marie Köhler och jag. Jag fick frågan om vilket av förslagen jag tycker är … Fortsätt läsa
 • Akademisk kvart
  Den 5 september 2012 höll jag en akademisk kvart på Stadsbiblioteket i Malmö. Föreläsningen filmades och kan beskådas här. Titeln var Hur gör vi barndomen trygg och framtiden ljus för alla stadens unga? och den hade jag inte valt själv … Fortsätt läsa
 • EuroMemokonferens i Wien
  Helgen den 16-18 september tillbringade jag i Wien tillsammans med EuroMemo Group. Gruppen består av samhällsforskare från hela Europa, merparten ekonomer, som träffas en gång om året för att diskutera den ekonomiska utvecklingen i Europa. Diskussionerna ligger sen till grund … Fortsätt läsa
 • Hemsidesstart
  Idag den 1 september flyttar jag över till denna nya hemsida efter 8 år på den gamla. Kom gärna med synpunkter, tips och förslag. / Mikael
 • Orsak till skuldkrisen
  En viktig förklaring till den europeiska skuldkrisen som nästan inte alls nämns i media är obalanserna. Den enes död är den andres bröd. Och då syftar jag i det första fallet på bl a Grekland och i det andra på … Fortsätt läsa
 • Kravallerna i Storbritannien
  Jag har precis läst en artikel av Seumas Milne i the Guardian om kravallerna. I nedanstående citat sammanfattar han vad det handlar om: It was triggered by the police killing a young black man in a country where black people … Fortsätt läsa
 • Vad ska jag skriva om?
  Grundtanken är att jag ska skriva om sånt som ligger i linje med mitt forskningsintresse. T ex skulle jag mycket gärna vilja skriva om den ekonomiska krisen. Vad är det egentligen som pågår? Här anser jag mig ha en hel … Fortsätt läsa
 • Ambitionsnivån
  Det här kan ju göras hur ambitiöst och avancerat som helst. Det går att ägna hur mycket tid som helst till hemsidan. Men det kan jag givetvis inte göra. Det gäller därför att hitta rätt ambitionsnivå och sen utveckla det … Fortsätt läsa
 • Inte så mycket bilder
  På den förra hemsidan, den jag har haft i Webzone, använde jag mycket bilder. Jag lärde mig hur man skulle baka in bilder i texten. Det har jag ännu inte lärt mig här i WordPress. Jag har försökt men det … Fortsätt läsa
 • Ännu snarare
  Denna sommar ägnar jag en del tid åt att flytta över min hemsida till WordPress. Senast den 15 augusti ska den nya hemsidan vara “up-and-running”. Då tänker jag också börja blogga. Det har jag inte gjort förut och här ligger … Fortsätt läsa
 • Snart
  Jag håller på och försöker få ordning på denna hemsida. Flyttar över allt material från min tidigare webzone-hemsida. Snart ska det vara klart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *