Om hemsidan

Den första versionen av denna hemsida kom på plats under hösten 2003. Sen dess har jag vidareutvecklat den efterhand och fyllt på med nytt innehåll. Hemsidan hjälper mig att hålla reda på allt och göra det tillgängligt för andra men också förstå vad jag gör och kan. Genom hemsidan kan jag uttrycka mig, precis som genom en artikel, bok, föreläsning eller diskussion.

Men hemsidan består inte av samma uttrycksformer som en artikel, bok, föreläsning eller diskussion. Och det ställer särskilda krav på innehållet, dvs det jag har att komma med. För innehåll och form hänger ihop. Det är genom att formas som ett innehåll förverkligas. Men därmed blir det också präglat av de former som det förverkligas och kommer till uttryck genom. Formerna ställer krav på innehållet.

Därför kan det vara bra att uttrycka sina tankar i olika former. Det innebär en prövning av dem från olika håll och belysningar. Det möjliggör en bättre förståelse för dess förtjänster såväl som dess brister. Det ger en därmed anledning att vidareutveckla dem. Så har det varit för mig med denna hemsida. Den liksom ställer krav på mig att förtydliga vad jag kan. Hemsidans olika versioner ska därför inte bara uppfattas som formförändringar. De speglar också en utveckling av mitt tänkande.