Kunskapsområden

Under denna rubrik har jag ringat in 8 olika områden (se nedan) som jag anser mig ha mycket kunskap om. Det som ingår i dessa områden har jag forskat, skrivit och föreläst mycket om. Indelningen bygger på hur kunskaperna har utvecklats. Jag har med andra ord försökt låta innehållen, och inte några förutbestämda former, vara styrande. Det innebär inte att de är formlösa, i stil med hur Miles Davis och hans kollegor beskrev sin musik på albumet ”Bitches Brew” från 1970. Det är fantastisk musik, men knappast formlös. Ingenting är formlöst.

Det är formen som gör något till vad det är, hävdade Aristoteles och Sven-Eric Liedman i hans efterföljd. Bob Jessop uttrycker det som att ”form problematiserar funktion”. Det gäller således att försöka ta makten över formerna så att det man håller kärt platsar så bra som möjligt i dem utan att förvrängas och skadas. Det har jag försökt att göra med mina kunskapsområden genom att inte ta inramningar och rubriker för givna utan formulera dem först när jag har blivit klokare på vad de ska innehålla men då också hålla öppet för omformuleringar.

  1. Samhällets drivkrafter och sammanhang
  2. Varför finns Malmö och hur ska staden förtjäna sin plats i världen?
  3. Urban integration och segregation
  4. Civilsamhället
  5. Ungdomar
  6. Kunskaps- och vetenskapsteori
  7. Metodologi för forskning och kunskapsutveckling
  8. Kultur