Levnadsundersökningen

(1995-98)

Under åren 1995-97 ledde jag en undersökning om levnadsvillkor i Malmö. Sammanlagt 3.600 Malmöbor intervjuades. Intervjuerna innehöll frågor om bakgrund, familjeförhållanden, kommunal service, boendeförhållanden, makt, utbildning, hälsa, sysselsättning, ekonomi, fritid, föreningsliv, politik, Malmö och värderingar. Syftet var att ta reda på i vilka avseenden levnadsvillkoren skiljer sig mellan olika delar av Malmö och skillnadernas storlek. Intervjuerna tog vanligtvis runt en timme och gjordes av kommunanställda. Tanken var att utnyttja den potential av lokalkännedom, frågevana och social kompetens som finns bland kommunanställda. Jag skräddarsydde därför en utbildning som byggde vidare på deras egen kompetens. Sammanlagt deltog 80 kommunanställda och 20 arbetslösa i projektet. Resultatet av undersökningen har publicerats dels i rapportform, en för varje stadsdel i Malmö (10 rapporter), och dels i form av en bok. Boken, som utkom på Studentlitteratur i maj 1999, innehåller även en internationell jämförelse med segregationen i den engelska staden Newcastle.

Stigendal, M (1999) Sociala värden i olika sociala världar. Segregation och integration i storstaden. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 10: Kirseberg. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 9: Rosengård. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 8: Limhamn-Bunkeflo. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 7: Västra Innerstaden. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 6: Centrum. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 5: Oxie. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 4: Hyllie. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 3: Fosie. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 2: Husie. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 1: Södra Innerstaden. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys