Sydöstra Malmö (SÖM)

(2008)

EU:s strukturfonder under den nya strukturfondsperioden 2007-13 gjorde det möjligt att söka pengar för satsningar i bl.a. Malmö. Det gjorde organisationer av olika slag och den första omgången projekt beviljades på våren 2008. Vilka projekt som ska beviljas har dock inte bestämts av Malmö Stad. Däremot ville Malmö Stad befrämja samarbeten mellan olika projekt och försöka driva det i en riktning som kan tillgodose de behov som finns. Därför startade man ett slags ’projektparaply’, kallat SÖM Malmö – processamordning. Namnet beror på att strukturfondspengar bara kan beviljas för den sydöstra delen av Malmö (SÖM).

Projektparaplyet utformades som ett särskilt projekt. Syftet var att erbjuda stöd och samordning till andra projekt med inriktning på sydöstra Malmö. Syftet var också att analysera behoven och det blev min uppgift. Mitt arbete resulterade i rapporten Behovsanalys – SÖM: processamordning. Projektet SÖM-processledning varade bara under 2008 men det var tänkt att lägga grunden till ett större och flerårigt ’projektparaply’. Så blev det dock inte.

Stigendal, Mikael (2009) Behovsanalys av sydöstra Malmö (SÖM: Processamordning) Rapport på uppdrag av Malmö Stad.