URBACT

(2004-06)

Projektet ”Young people – from exclusion to inclusion” finansierades av EU-programmet URBACT, vilket startades med syftet att ”utveckla utbytet av fungerande praxis städer emellan”. Städer inbjöds att starta nätverk på olika teman. Projektet ”Young people – from exclusion to inclusion” utgjorde ett sådant nätverk. Det drevs av Malmö stad och jag huvudansvarade för forskningsinsatserna. Nätverket bestod även av Göteborg, Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Gera (Tyskland) och Gijon (Spanien). I varje stad utsågs det en lokal forskare som hade till uppgift att dokumentera goda exempel enligt ett gemensamt frågeformulär. Sammanlagt rörde det sig om 3-4 goda exempel i varje stad under år 1 (2004) och lika många under år 2 (2005), dvs sammanlagt 6-8 goda exempel i varje stad. Under 2004 anslöt sig även flera städer från EU:s nya medlemsländer till projektnätverket, nämligen Tallinn, Ukmerge (Litauen), Lomza (Polen) och Strovolos (Cypern).

I mitt uppdrag ingick att dokumentera de goda exemplen i Malmö, förankra projektet teoretiskt, tillhandahålla relevant kunskap om sammanhangen, ansvara för metodutvecklingen i projektet, leda de lokala forskarnas arbete samt skriva en forskningsrapport om resultaten. Forskningsrapporten publicerades som bok i samband med nätverkets slutkonferens den 20-21 april 2006 i Malmö (fritt nedladdningsbar):

Stigendal, Mikael (2006) Young People — from Exclusion to Inclusion. Revitalising European Cities. Malmö: District of Fosie.

År 2004 utsågs jag till tematisk expert inom URBACT-programmet. I den egenskapen fick jag på våren 2005 ansvaret för att förbereda, leda och skriva en rapport om det första tematiska seminariet inom URBACT-programmet. Det handlade om ungdomar och gick av stapeln i Köpenhamn den 17-18 juni 2005. Rapporten heter Cities and young people. Jag har därefter anlitats vid flera andra tillfällen som tematisk expert.