Socialdemokratins samhälle

(1987-88)

Inför Socialdemokraternas 100-årsjubileum 1989 startade Arbetarrörelsens arkiv och blibliotek ett forskningsprojekt. Ett antal forskare engagerades för att arbeta fram bidrag till en antologi. Arbetet leddes av en redaktionskommitté och pågick under mer än ett års tid. Under den tiden arrangerades det också flera möten och seminarier med forskarna, däribland Willy Bergström, Gösta Esping-Andersen, Claes-Erik Odhner, Ann-Sofie Ohlander, Göran Therborn och Klas Åmark. Tillsammans med historikern Lars Olsson fick Peter Billing och jag i uppdrag att skriva ett kapitel om socialdemokratisk lokalpolitik med Malmö som exempel. Vi kallade vårt bidrag “Malmö – Vår stad. Om socialdemokratins lokalpolitik”. Hela antologin har sen översatts till både engelska och ryska.

Billing, Peter & Olsson, Lars & Stigendal, Mikael (1992) Malmö – Our Town: Local Politics in Social Democracy. In Misgeld, K. & Molin, K & Åmark, K., eds: Creating Social Democracy . USA: Pennsylvania State University Press

Billing, P & Olsson, L & Stigendal, M (1989) Malmö – Vår stad. Om socialdemokratins lokalpolitik, i Misgeld, K & Molin, K & Åmark, K, red, Socialdemokratins samhälle . Stockholm: Tiden