Publikationer

Under årens lopp har det blivit en hel del publikationer. Alla finns samlade här. Den äldsta är från 1988, nämligen boken Skånepartiet: om folkligt missnöje i Malmö. Ca 15 böcker har det blivit, lite beroende på vad man räknar som bok. En bok som har betytt mycket för mig är den doktorsavhandling som jag skrev tillsammans med Peter Billing, Hegemonins decennier: lärdomar från Malmö om den svenska modellen (1994). Den finns dock tyvärr inte tillgänglig digitalt. Det gör däremot den bok som i mångt och mycket är en utveckling av avhandlingen, nämligen Samhällsgränser: ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö (2016).

Alla böckerna har sina egna historier. De flesta är skrivna som del av projekt där också andra har deltagit. Många har därför bidragit till böckerna. Det gäller t ex Framgångsalternativ: mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap (2004), mig veterligen min mest sålda bok, som grundade sig på ett flerårigt samarbete med elever, lärare och rektorer från skolor i storstäderna. Det gäller även t ex Sociala värden i olika sociala världar: segregation och integration i storstaden (1999) och Allt som inte flyter: Fosies potentialer – Malmös problem (2007), som båda ingick i projekt där många kommunanställda deltog. Flera av böckerna grundar sig på internationella samarbeten, t ex Young people – from exclusion to inclusion: revitalising European cities: research report (2006) och Combatting the Causes of Inequality Affecting Young People Across Europe (2018).

När jag skolades in i de vetenskapliga sammanhangen så var det framför allt bokskrivande som gällde så det kom jag att lära mig. Att skriva böcker blev grejen. Därför har jag inte varit lika flitig med att skriva artiklar som en hel del yngre kollegor. Artiklar verkar ha ersatt böcker som huvudsaklig publikationsform. Dock har jag även skrivit en hel del tidskriftsartiklar. Många av artiklarna, böckerna och rapporterna går att ladda ner här.