Ung i Forskning

(2009-2011)

Ung i Forskning initierades av mig på våren 2009. Det byggde på erfarenheterna av mina samarbeten med ungdomar i tidigare forskningsprojekt. Tio ungdomar i åldrarna 15-18 år arbetade under en sommarmånad med undersökningar som kunde bidra till aktuell forskning om såväl möjligheter som problem i utanförskapspräglade områden. Arbetet grundade sig mycket på ungdomarnas egna erfarenheter och kunskaper men de fick också lära sig det som behövs för att kunna bidra till forskningen. Bidraget till aktuell forskning var det första syftet med Ung i Forskning. Därigenom syftade projektet också till att stärka de deltagande ungdomarna i synen på sig själva och på sina områden. Dessutom ville vi skapa förtroendefulla sociala relationer, förändra samhällsstrukturer, samverka med andra satsningar och visa vad en förnyad kunskapssyn kan innebära.

Ung i Forskning anordnades under tre somrar, 2009-2011, samtliga gånger i Malmöstadsdelen Fosie och huvudsakligen finansierat av den satsning som kallas Ung i Sommar. Det innebar att ungdomarna fick betalt för sitt deltagande och kunde betrakta det som en viktig merit. Två omgångar anordnades varje sommar så sammanlagt ca 60 ungdomar deltog. Under samtliga tre somrar fanns jag med som ett stöd i bakgrunden med ansvar för kopplingarna till forskningen. Det vardagliga arbetet sköttes dock av en eller två anställda projektledare. 2009 var Carolina Hamma projektledare med stöd av Johanna Sixtensson. 2010 ledde Vjollca Haxha projektet. 2011 var Johan Stigendal och Jill Åbrodd projektledare. De sistnämnda skrev också en utförlig rapport om projektet som kan laddas ned genom att klicka på nedanstående länk.

Stigendal, Johan & Åbrodd, Jill (2012). Ung i Forskning – ungdomar som resurs för samhällsutveckling