Välkommen

… till min hemsida. Jag är professor i sociologi vid Malmö Universitet. Mitt huvudintresse har i alla år varit frågan om hur samhället hänger ihop och jag har bedrivit mycket forskning om städer för att söka svar på den.

Jag har varit med sen starten på dåvarande Malmö Högskola 1997/98 och arbetat på flera fakulteter. Sedan 2008 är jag knuten till institutionen för Urbana Studier vid Fakulteten för kultur och samhälle.

I min forskning har jag samarbetat mycket med kommunanställda, civilsamhället och ungdomar, mest i Malmö men också i andra svenska och europeiska städer. Ca 35 projekt har det blivit – lokala, nationella och internationella – och de finns sammanfattade här.

Det har lett till mycket skrivande. Alla mina publikationer finns samlade här. En aktuell CV med all information kan laddas ner här.

Jag håller gärna föreläsningar eller anordnar kurser. Det kan gälla något av följande ämnen, vilka jag har forskat, skrivit och föreläst om: Samhället, samhällen i internationell jämförelse och aktuell samhällsutveckling; varför finns Malmö och hur ska staden förtjäna sin plats i världen; urban integration och segregation; tillväxtmodeller; välfärdsregimer; EU:s sammanhållningspolitik; integration; arbete; samhällsgränser; utanförskap och innanförskap; kultur; globaliseringen; klimatförändringarnas orsaker; civilsamhället; klassbegreppet och klassanalyser; samhällsutvecklingen i England; storstadspolitik; aktör och struktur; samhällssyn;  kapitalism; bruks-, bytes- och arbetsvärde; marxism; finansialisering; sociala investeringar; regleringsteori; populism; kunskaps- och vetenskapsteori; kritisk realism; kunskapsallianser; interaktiv forskning.

Alla dessa ämnen ingår i något eller några av mina åtta kunskapsområden (här).

Jag deltar också gärna i processer som följeforskare eller kritisk vän. Det kan gälla t ex förvaltningar, organisationer, företag eller projekt. I tidigare uppdrag har jag bidragit med t ex problematiseringar av planer och verksamheter. Genom analyser har jag visat t ex vilken människo-, samhälls- och/eller kunskapssyn som kommer till uttryck i planer, dokument, tänkande och verksamheter. Jag har också bidragit genom att sätta in enskilda företeelser i de större sammanhangen genom omvärldsanalys. Utifrån mina kunskapsområden kan jag bidra med ett teoretiskt djup och det breda greppet men också med verklighetsnära förankring.