Idrottens utveckling

(1990-94)

Peter Billing, Tomas Peterson och jag forskade under flera år tillsammans om idrottens utveckling. 1990 fick vi i uppdrag att skriva ett kapitel i Malmö Stads Historia, band 6. Resultatet publicerades 1992. Det ledde till att Malmö FF anlitade oss för en utredning om klubbens satsning på professionell fotboll. Därefter fick vi även i uppdrag att utreda Malmö FF:s ungdomssatsning.

Billing, Peter & Peterson, Tomas & Stigendal, Mikael (1996) Malmö FF och den professionella ungdomsverksamheten.. I: Svensk beteende och idrottsvetenskaplig årsbok .

Billing, Peter & Peterson, Tomas & Stigendal, Mikael (1994) Malmö FF mellan folkrörelse och professionalism. Arkiv 61-62

Billing, P & Peterson, T & Stigendal, M (1992) Idrott och samhälle i Malmö under 100 år, i Malmö Stads historia del 6 . Arlöv: Berlings förlag