Social Polis

(2008-10)

Social Polis – the Social Platform on Cities and Social Cohesion – har haft ambitionen att förnya forskningen om städer och social sammanhållning genom ett nyskapande samarbete mellan forskare och praktiker runt om i Europa. Projektet har byggt på ett nätverk av forskare och forskningsinstitutioner som under ledning av professor Frank Moulaert, numera från KU Leuven i Belgien och tidigare Newcastle University i England, har samarbetat i många tidigare EU-projektet, bl a Katarsis, Demologos och Singocom.

Syftet har varit att, för det första, göra en kritisk genomgång av forskningsläget på temat städer och social sammanhållning. Det har resulterat i 13 rapporter vilka kommer att publiceras i ett temanummer av tidskriften Urban Studies. För det andra har Social Polis utvecklat en forskningsagenda för forskningen om städer och social sammanhållning som ska användas i kommande utlysningar inom EU:s ramprogram. För det tredje har en social plattform etablerats med engagerade forskare och praktiker. För det fjärde har resultatet gjorts tillgängligt och användbart för en bredare krets genom pedagogiska sammanfattningar.

I Social Polis har jag tillhört “the Inner Circle of Stakeholders” vilket har inneburit ett deltagande i den löpande diskussionen och utbytet av idéer. Med stöd av Social Polis anordnade jag tillsammans med Jessica Hultzén från Drömmarnas Hus och Maria Lindbom från Region Skåne i november 2008 en workshop på temat interkulturell kompetens bland ungdomar i utanförskapspräglade områden. Resultatet presenterades sen i en rapport och på den konferens som Social Polis anordnade i Wien, 11-13 maj 2009.

Stigendal, Mikael (2009) Intercultural competence among young people in deprived neighbourhoods.

Inför avslutningen på Social Polis fick jag i uppdrag av projektledningen att skriva en rapport om resultaten från Social Polis. Den publicerades i november 2010. Inför publiceringen blev jag ombedd att skriva en sammanfattning:

The report Towards knowledge alliances popularizes the results of Social Polis with regard to the theme “Cohesion of the city as a whole”. It draws mainly on the two survey papers which deal with this theme (EF0 and EF12) but highlights from the other themes have been picked up as well. The report presents Social Polis as part of the current re-contextualisation of science where science and society has started to “reach out” to one another. The relationship between the researchers and the stakeholders serves as a red thread throughout the report. First of all, the report tries to gain a foothold in everyday European life by questioning the use of the concept of social cohesion. Is it really a general issue and is the issue everywhere known as social cohesion? If not, stakeholders do not know what the researchers are talking about. Moreover, the report makes sense of the European dimension by presenting results from Social Polis which explains differences and similarities respectively. It highlights to what extent practitioners working in urban neighbourhood around Europe face the same problems. It provides reasons for stakeholders to be interested in each others’ work and learn from each other. Furthermore, the report explains the approach to social cohesion maintained by Social Polis, understanding it as a problématique. The profound change of attention that this approach urges on means that problems have to be redefined, but not on the basis of the very powerful approach, called inclusive liberalism, which has come to dominate so much of thinking, policies and problem-solving in the last decades. Instead, a new approach is needed that treats the existing order as something created and temporal. Finally, this new approach has to be developed jointly with stakeholders. Social Polis favours a continued re-contextualisation of science by involving stakeholders on an equal footing.

Stigendal, Mikael (2010) Cities and social cohesion. Popularizing the results of Social Polis