Connections

(2008-09)

EU-projektet Connections syftade till att granska och jämföra hur nätverk av olika aktörer (föreningar, företag, myndigheter, kommunala förvaltningar etc) kan samarbeta och samverka för att lösa problem som har att göra med utanförskap. Det var dessa nätverkslösningar (’governance structures’) som granskningarna gällde. Granskningarna skedde enligt den metod som kallas Peer Review. Eftersom Peer Review-metoden inte tidigare hade använts på detta sätt syftade projektet också till att utveckla metoden, bl a genom en särskild sammansättning på deltagarna.

Granskningarna gjordes av team med en representant vardera för den kommunala förvaltningen, föreningslivet och forskningen. Varje team bestod således av tre personer, utsedda av sina respektive städer. Dessa team åkte runt till minst tre andra städer för att granska nätverksstyrningar (’governance structures’) enligt Peer Review-metoden. Varje deltagande stad var värd för en Peer Review.

Projektledningen utgjordes av ett team från Rotterdam med Jos Maaskant från Centre for Social Policy Studies and International Affairs – Social Affairs and Employment City of Rotterdam som manager. Dessutom deltog team från städerna Malmö, Newcastle, Leeds, München, Wien, Budapest & Oslo. Projektet påbörjades i januari 2008 och avslutades på senhösten 2009.

I detta projekt deltog jag som forskarrepresentant för Malmö. Därutöver representerades Malmö av Pia Hellberg-Lannerheim (Stadskontoret, Malmö Stad) och Pernilla Lindörn Prabert (föreningen Bryggeriet). Tillsammans besökte vi flera av städerna, såväl för att genomföra Peer Reviews som för att delta i gemensamma projektmöten. Som forskare fick jag ansvaret för att skriva en sk post-review report om den Peer Review som gjordes i Newcastle.

Connections finansierades av European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities: Strategic Framework for the implementation of the Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS, inklusive medfinansiering från varje deltagande stad.

Stigendal, Mikael (2009) Partnership responses to worklessness. Post review report of Peer Review in Newcastle 19-20 January 2009