Vision Malmö 2000

(1995-96)

Under 1995-96 pågick ett projekt i Malmö som hette Vision Malmö 2000. Det finansierades av Malmö Stad. Jag engagerades i en av projektets sju arbetsgrupper, den för sociala frågor. Där fick jag ansvaret för att skriva gruppens rapport. Den publicerades i februari 1996. Gruppens arbete mynnade bl a ut i förslag om bildandet av lokala integrations- och kunskapscentra.

Ledningen för projektet Vision Malmö 2000 gav mig samtidigt i uppdrag att skriva en populärversion av avhandlingen, kompletterad med en tolkning av 90-talets utveckling. Resultatet publicerades i februari 1996 som ett häfte, trycktes i 10.000 exemplar och spreds runt om i Malmö. Häftet heter ”Varför finns Malmö?” och år 2000 trycktes det i ny upplaga. Det har bl a använts i kommunens utbildning av personal i ledande befattningar.

Stigendal, M (1996) Varför finns Malmö? Krisen i ett historiskt perspektiv. (Malmö Stad)