Hegemonins decennier

(1986-94)

”Hegemonins decennier” heter den doktorsavhandling som jag disputerade på i sociologi 1994, tillsammans med historikern Peter Billing. Vi påbörjade arbetet med avhandlingen redan i december 1986 och höll alltså på i 7,5 år. Dock blev det kopplat till många andra arbeten som också tog sin tid. Vi skrev artiklar, gjorde utredningar och deltog i flera bokprojekt.

”Hegemonins decennier” handlar om den svenska modellen och dess utveckling, men inte i en snäv inriktning på bara t ex arbetsmarknadsrelationer eller politik. Istället för att fokusera på enskilda områden ville vi ta reda på hur samhället som helhet kunde hänga ihop. Dessutom intresserade vi oss för lokala förhållanden. Genom studier av Malmö ville vi komma fram till generellt giltiga slutsatser.

Avhandlingens första hälft handlar om utvecklingen av flera samhällsområden i Malmö; nämligen arbetslivet, sociala kategorier, kultur och boende. I dess andra hälft ligger tonvikten på hur samhällsområdena hängde ihop, dvs integrationen eller bristen på integration. Vi fördjupar oss också i politikens utveckling och dess betydelse för samhällsintegrationen.

Billing, P & Stigendal, M (1994) Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svenska modellen . Malmö: Möllevångens Samhällsanalys (doktoral dissertation)