Samhällsgränser

Jag har skrivit en ny bok. Den heter “Samhällsgränser. Ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö” och ges ut på Liber. Evelina Lindén har skrivit en artikel om boken på MAH:s hemsida här. Boken har tre syften. För det första syftar den till att förklara vad de senaste decenniernas ökande ojämlikhet i en stad som Malmö beror på. För att kunna förklara det krävs det ett samhällsperspektiv. Mitt brukar kallas kulturell politisk ekonomi. Boken syftar, för det andra, till att introducera och försöka vidareutveckla detta samhällsperspektiv. Det ska jag göra genom att förklara ojämlikheten. På så vis hänger förklaring och förståelse ihop. Vill man förstå ojämlikheten och förklara vad den beror på, är det inte svårt att motivera valet av en storstad. Storstäderna har kommit att bli centrala i de senaste decenniernas samhällsutveckling; för det första som noder och drivkrafter, för det andra som platser där klyftorna är störst och, för det tredje, som kreativa sammanhang där man skapar nya lösningar. Malmö är ett intressant exempel i alla dessa tre avseenden. Det tredje avseendet anknyter till mitt tredje syfte. Det gäller lösningarna. Bokens första syfte kan sägas gälla problemen. Det vore dock främmande för mig och den forskning som jag har bedrivit om jag inte sa någonting om lösningarna. Det ska jag därför också göra, om än ganska kort. Givet kapitalismen, är det möjligt att utveckla ett anständigt liv utan klyftor i en storstad, och i så fall hur?

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *