Huvudbilden

Hemsidans huvudbild illustrerar den utveckling som har skett av samhället. Tidigare sammanföll samhällets gränser med nationalstatens territorialgränser. I takt med globaliseringen och EU:s utveckling har dessa tidigare samhällsgränser nu monterats ner. Istället har det uppstått nya samhällsgränser. Och de går i de stora städerna. Samhället har utvecklats till en ny typ av innanförskap med gränser som går i storstäderna. Det är orsaken till att det har uppstått ett utanförskap.

Detta ser jag som ett mina viktigaste forskningsresultat. Det har jag under de senaste 25 åren utvecklat en teori om. Genom att illustrera den i PowerPoint med bilder och figurer har jag försökt göra den begriplig. Ovanstående huvudbild är en komprimerad och beskuren version av min aktuella PowerPoint-bild.

Det höga huset till vänster i bilden får illustrera den utveckling som har skett av samhället till ett innanförskap. Det har lett till framväxten av ett utanförskap, symboliserat av bildens högra del. På gränsen mellan innanförskap och utanförskap har jag klippt in en bild av Margaret Thatcher. Som premiärminister i Storbritannien 1979-90 var hon drivande i den nyliberala samhällsförändring som sen har fortsatt och gjort samhället till en ny typ av innanförskap med samhällsgränser som går i städerna. Var mina sympatier ligger får var och en själv lista ut.