URBACT II

(2008-13)

Sen 2004 är jag tematisk expert inom EU-programmet URBACT. Det innebär att jag kan anlitas av projekt inom URBACT-programmet fram till 2013. Så här presenteras URBACT-programmet på hemsidan (8 feb 2010):

“URBACT is a European exchange and learning programme (*) promoting sustainable urban development. We enable CITIES to work together to develop solutions to major urban challenges, reaffirming the key role they play in facing increasingly complex societal changes. We help cites to develop pragmatic SOLUTIONS that are new and sustainable, and that integrate economic, social and environmental dimensions. We enable cities to SHARE good practices and lessons learned with all professionals involved in urban policy throughout Europe. URBACT is 255 cities, 29 countries and 5,000 active participants.”
(*) This European programme is part of Europe’s cohesion policy: its goal is to help implement the Lisbon-Gothenburg Strategy, which prioritizes competitiveness, growth and employment.

Som tematisk expert anlitades jag 2009 av projektet CoNet. Mitt uppdrag gick ut på att designa, förbereda och leda den granskning enligt peer review-metoden som skulle genomföras på projektets konferens i Malmö, den 25-26 juni 2009. I uppdraget ingick också att skriva en rapport om resultatet. Dessutom hade jag i uppdrag att skriva en tematisk rapport om hur CoNet-konferensen kunde bygga vidare på resultatet av det tidigare URBACT-projektet Young people – from exclusion to inclusion. Det hela resulterade i tre rapporter, vilka sen har använts av URBACT-programmet centralt i utbildningssyfte:

Stigendal, M & Eriksson, M & Hamma, C (2009) Pre-review reports. CoNet meeting in Malmö
Stigendal, Mikael (2009) Post-review report. CoNet meeting in Malmö
Stigendal, Mikael (2009) Thematic report. CoNet meeting in Malmö